• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
CVETKA deklica latinsko cveteti
CITA, ZITA deklica italijansko zaščitnica služabnikov
CIRILA deklica grško gosposka
CELESTA deklica latinsko nebeška
CECILIJA deklica latinsko črnogleda
CITA deklica italijansko punčka
CELESTA deklica latinsko nebeško
CECILIJA deklica latinsko črnogled

Nazaj [1] Naprej