• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
RUNA deklica skandinavsko pretok, tok
RUBI deklica latinsko rdeč
ROŽA, RUŽA deklica latinsko roža
ROZAMARIJA deklica latinsko, roža in Marija
ROSVITA deklica nemško Roswitha-slava in močan
ROSANDA deklica perzijsko Roksana-bleščeča zarja
ROSA, ROZA deklica latinsko roža, vrtnica
RONA deklica nordijsko majhen skalnat otok
ROMANA, ROMA deklica latinsko Romanus--Rimljan
ROLANDA, ORLANDA deklica germansko Roland-slava
ROKSANA deklica perzijsko bleščeča zarja
ROBIN deklica, fantek germansko Robert-v blišču slave
RINA deklica grško Katarina-čista
RIKA deklica germansko Rihard-mogočen
RIA deklica špansko rečica
REZA deklica grško Terezija-koruzno klasje je obrodilo
RENDI deklica, fantek germansko Randolf-volk
RENATA deklica germansko REGINALD-odlok
REIKO deklica japonsko hvaležnost
REGINA deklica latinsko kraljica
REBEKA deklica hebrejsko zanka
REA deklica mitološko mati Romula in Rema
RAMONA deklica nemško Raymond-modri zaščitnik
RAJNA, RAINE deklica francosko kraljica
RAJKA deklica germansko Rajmund-božja volja
RAISA deklica grško strpnost
RAHELA deklica hebrejsko ovca
RADA deklica slovansko Radoslav-vesel
RADA deklica slovansko vesel
RABIJA deklica arabsko dišeč vrt

Nazaj [1] Naprej