• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
TRUDI deklica germansko močno kopje
TORI deklica latinsko Viktorija-zmaga
TONJA, TONIJA deklica latinsko neprecenljiv
TJAŠA deklica latinsko Tatjana-tiha
TITA deklica latinsko Titus-zaščitnik
TINA, TINKARA deklica latinsko Martinus-tisti, ki pripada bogu vojskovanja Marsu
TIMEJA deklica grško Timotej-čaščenje boga
TILDA deklica nemško Matilda-vojaška sila
TIJANA deklica slovansko Tihana-tiha
TEREZA deklica grško koruzno klasje je obrodilo
TELMA deklica grško želja
TEA deklica grško Teodora-božji dar
TATJANA deklica latinsko tiha
TARA deklica irsko-galsko kraj, kjer je nakopičeno veliko kamenja
TANJA deklica zahodnjaško Titania-velikan
TAMARA deklica hebrejsko datljeva palma
TALITA deklica aramejsko dekle
TALIJA deklica mitološko cvetoča
TAJDA, TAJA, TAJANA deklica grško Thajs
TADEJA deklica grško-aramejsko božji dar
TALIJA deklica grško cvetoča
TAJANA deklica grško Thajs
TAJA deklica grško Thajs
TAJDA deklica grško Thajs
TADEJA deklica grško-armensko božji dar

Nazaj [1] Naprej