• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
ZVONKA deklica slovansko zvoniti
ZVEZDA, ZVEZDANA deklica slovansko Stela-zvezda
ZORA, ZARJA deklica slovansko svit, zora
ZOJA deklica grško Zoe-življenje
ZMAGA deklica slovansko Viktorija-zmaga
ZLATA deklica slovansko zlat
ZINA deklica grško ulov
ZETA deklica hebrejsko oliva
ZENA deklica perzijsko ženska
ZELDA deklica germansko Gizelda-siv in bitka
ZEA deklica latinsko pšenica
ZDRAVKA deklica slovansko zdrava
ZDENKA deklica slovansko zgraditi
ZARA deklica arabsko bogastvo in blišč vzhoda
ZALA deklica latinsko Rozalija-vrtnica
ZDENKA deklica slovensko zgraditi
ZARA deklica arabsko bogastvo in blišč
ZALA deklica latinsko vrtnica

Nazaj [1] Naprej