• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
BRUNO fantek germansko rjav
BRIN fantek keltsko grm brin
BRANKO fantek slovansko tisti, ki brani
BOŽO fantek slovansko božji
BOŠTJAN, SEBASTJAN fantek latinsko vzvišen
BORUT fantek slovansko boriti se
BORISLAV fantek rusko boriti se za slavo
BORIS fantek rusko boriti se za slavo
BOR fantek slovansko bor
BOJAN fantek slovansko bojevnik
BOGO fantek slovansko v božji milosti
BOGDAN fantek slovansko od boga dan
BLAŽ, BLAŽA fantek grško noge na x
BINE, ALBIN, ALBINA fantek latinsko bel
BERT fantek starogermanski plemenit
BERNARD fantek germansko močan medved
BENO fantek bibljisko sin na moji desni
BENJAMIN fantek hebrejsko sin desne roke
BASTIAN fantek grško veličasten
BART fantek hrebejsko Talmajev sin

Nazaj [1] Naprej