• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
JUŠ fantek svetopisemsko Jožef-naj bog da
JUST fantek latinsko pravičen
JURE fantek germansko ruska različica Juri pomeni mož, posestnik
JOŽE fantek hebrejsko naj bog da
JOŠT fantek grško bojevnik s puščicami
JOS, JOŽEF, JOŽE fantek hebrejsko naj bog da
JON, JONAS fantek hebrejsko golob
JOB fantek svetopisemsko preganjan
JERNEJ fantek slovenska različica aramejskega imena Talmajev sin
JAŠA fantek hebrejsko beseda hakeb-peta
JANŽ fantek oblika Janeza milosten
JANKO fantek oblika Janeza milosten
JANEZ fantek hebrejsko Jahve je milosten
JAN fantek češko Jehova je bil milosten
JAKOB fantek hebrejsko nekdo, ki izpodriva drugega
JADRAN fantek grško bogat
JAN fantek hrebejsko Jehova je bil milosten
JAKOB fantek hrebejsko ki izpodriva druge

Nazaj [1] Naprej