• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
TRISTAN fantek latinsko resen
TOR fantek mitološko grom
TONI fantek latinsko neprecenljiv
TOMAŽ, TOMI, TOM fantek aramejsko Toma-dvojček
TOBIJA fantek hebrejsko jahve je dober
TJAŠ fantek hebrejsko okrajšava za Matjaž-božji dar
TIT fantek latinsko Titus-zaščitnik
TIN fantek latinsko Martinus-tisti, ki pripada bogu vojskovanja Marsu
TIMOTEJ fantek grško častiti boga
TIMON fantek grško nagrada
TIM fantek grško Timotej-čaščenje boga
TILEN fantek grško kozja koža
TIL fantek germansko Theodoric-ljudska moč
TIBOR fantek latinsko Tiberius-močvirje
TEVŽ fantek latinsko Matevž-božji dar
TEO fantek grško Teodora-božji dar
TARAS fantek grško upornik
TAMIR fantek hebrejsko visok kot datljeva palma
TADEJ fantek grško-aramejsko božji dar
TADEJ fantek grško-armensko božji dar

Nazaj [1] Naprej