• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
VINKO fantek latinsko Vincentius-zmagajoči
VILI fantek nemško Wilhelm-volja, čelada
VIKI fantek latinsko Viktor-zmaga
VID fantek latinsko Vitus-življenje
VERNER, WERNER fantek nemško vojska, ki ščiti
VASILIJ, VASJA fantek grško kraljevski
VAN fantek nizozemsko sin
VALTER fantek germansko vojskovodja
VALENTIN fantek latinsko močan, zdrav
VAL fantek latinsko VAlentina-močan, zdrav
VOLF fantek staroangleško volk
VLADO, VLADIMIR fantek slovansko miroljubno vladati
VITO fantek latinsko Vita-življenje
VALENTIN fantek latinsko zdrav
VAL fantek latinsko močan

Nazaj [1] Naprej