otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
VINKO fantek latinsko Vincentius-zmagajoči
VILI fantek nemško Wilhelm-volja, čelada
VIKI fantek latinsko Viktor-zmaga
VID fantek latinsko Vitus-življenje
VERNER, WERNER fantek nemško vojska, ki ščiti
VASILIJ, VASJA fantek grško kraljevski
VAN fantek nizozemsko sin
VALTER fantek germansko vojskovodja
VALENTIN fantek latinsko močan, zdrav
VAL fantek latinsko VAlentina-močan, zdrav
ŽIGA fantek nemško Sigmund-zmaga in obramba
ŽELJKO fantek slovansko želja
ŽARKO fantek slovansko žareti
ŽAN fantek francosko Janez-bog je milosten
ZVONKO fantek slovansko zvoniti
ZORAN fantek slovansko svit, zora
ZMAGO fantek slovansko Viktorija-zmaga
ZLATKO fantek slovansko zlat
ZEB fantek hebrejsko Zeabadiah-božji dar
ZDRAVKO fantek slovansko zdrav
ZAL fantek perzijsko perzijski junak
VOLF fantek staroangleško volk
VLADO, VLADIMIR fantek slovansko miroljubno vladati
VITO fantek latinsko Vita-življenje
UROŠ fantek starocerkvenoslovansko Ur-gospodar
URH fantek germansko Urlich-dedna posest in knez
URBAN fantek latinsko meščan
UDO fantek germansko uspešen
TRISTAN fantek latinsko resen
TOR fantek mitološko grom

Nazaj [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Naprej   >>