otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
DANIJEL fantek svetopisemsko bog je moj sodnik
DAN fantek hebrejsko bog je moj sodnik
DAMIR fantek slovansko dajati mir
DAMIEN fantek grško krotilec
DAMIJAN fantek grško osvajalec
DAG fantek skandinavsko dan
ČRT fantek slovensko sovraštvo, hudič
ČEDO fantek južnoslovansko otrok
CVETO fantek latinsko cveteti
CIRIL fantek grško gosposki
BRUNO fantek germansko rjav
BRIN fantek keltsko grm brin
BRANKO fantek slovansko tisti, ki brani
BOŽO fantek slovansko božji
BOŠTJAN, SEBASTJAN fantek latinsko vzvišen
BORUT fantek slovansko boriti se
BORISLAV fantek rusko boriti se za slavo
BORIS fantek rusko boriti se za slavo
BOR fantek slovansko bor
BOJAN fantek slovansko bojevnik
BOGO fantek slovansko v božji milosti
BOGDAN fantek slovansko od boga dan
BLAŽ, BLAŽA fantek grško noge na x
BINE, ALBIN, ALBINA fantek latinsko bel
BERT fantek starogermanski plemenit
BERNARD fantek germansko močan medved
BENO fantek bibljisko sin na moji desni
BENJAMIN fantek hebrejsko sin desne roke
ODIN fantek nordijsko bog vojne
ODED fantek hrebejsko podpornik

<<  Nazaj  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 Naprej   >>