otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
MATEVŽ fantek hebrejsko božji dar
MATEJ fantek hebrejsko božji dar
MARTIN fantek latinsko Martinus-posvečen Marsu
MARKO fantek latinsko Markus-tisti, ki pripada bogu Marsu
MARK fantek latinsko Markus-tisti, ki pripada bogu Marsu
MARJAN fantek latinsko Marianus-morski
MARIO fantek italijansko MArius-vojaški
MARINO fantek latinsko morski
MARCEL fantek latinsko kladivo
MAKS fantek latinsko Maksimilijan-največji
MAJ fantek rimsko po boginji Maji
LUKA fantek latinsko tisti, ki nosi luč
LUCIJAN fantek latinsko luč
LOVRENC fantek latinsko Laurentius-lovor
LOJZE fantek starogermansko pogumni vojščak
LUCIJAN fantek latinsko luč
LOVRENC fantek latinsko Laurentius-lovor
LOJZE fantek starogermansko pogumni vojščak
LINO fantek grško nebeško
LEV fantek hebrejsko srce
LEOPOLD fantek germansko pogumen, drzen
LEON fantek latinsko Leo-lev
LENART fantek nemško Leonard-močan kot lev
LEANDER fantek grško pogumen mož
LAZAR fantek hebrejsko bog je pomagal
LARS fantek skandinavsko lovor
LAMBERT fantek nemško slavna dežela
LAMAR fantek latinsko-francosko morski
KURT fantek germansko svetovalec
KRIŠTOF fantek grško tisti, ki nosi kristusa

<<  Nazaj  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 Naprej   >>