otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
ROSVITA deklica nemško Roswitha-slava in močan
ROSANDA deklica perzijsko Roksana-bleščeča zarja
ROSA, ROZA deklica latinsko roža, vrtnica
RONA deklica nordijsko majhen skalnat otok
RON fantek germansko Reginald-vrhovni svet
ROMEO fantek latinsko romar, ki je prišel v Rim
ROMANA, ROMA deklica latinsko Romanus--Rimljan
ROMAN fantek latinsko Romanus-Rimljan
ROLANDA, ORLANDA deklica germansko Roland-slava
ROKSANA deklica perzijsko bleščeča zarja
ROK fantek germansko rjoveti
ROD fantek germansko Roderik-slaven in mogočen
ROBIN deklica, fantek germansko Robert-v blišču slave
ROBERT fantek germansko se kopa v blišču slave
RINA deklica grško Katarina-čista
RIKO fantek germansko Rihard-mogočen
RIKA deklica germansko Rihard-mogočen
RIHARD fantek germansko mogočen
RIO fantek špansko velika reka
RIA deklica špansko rečica

<<  Nazaj  6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 Naprej   >>