otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
CVETKA deklica latinsko cveteti
CVETO fantek latinsko cveteti
CITA, ZITA deklica italijansko zaščitnica služabnikov
CIRILA deklica grško gosposka
CIRIL fantek grško gosposki
CELESTA deklica latinsko nebeška
CECILIJA deklica latinsko črnogleda
BRUNO fantek germansko rjav
BRITA deklica keltsko moč, blišč
BRINA deklica keltsko grm brin
BRIN fantek keltsko grm brin
BRIGITA deklica keltsko boginja ognja
BRENDA deklica skandinavsko princeza
BREDA deklica slovensko boginja ognja
BRANKA deklica slovansko tista, ki brani
BRANKO fantek slovansko tisti, ki brani
BOŽA deklica slovansko božja
BOŽO fantek slovansko božji
BOŽENA deklica slovansko božja
BOŠTJAN, SEBASTJAN fantek latinsko vzvišen

<<  Nazaj  29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 Naprej   >>