otroška imena
  • IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
VLASTA deklica slovansko oblast
VLADO, VLADIMIR fantek slovansko miroljubno vladati
VIVI, VIVIJANA deklica latinsko živeti
VITO fantek latinsko Vita-življenje
VITA deklica latinsko Vita-življenje
UROŠ fantek starocerkvenoslovansko Ur-gospodar
URH fantek germansko Urlich-dedna posest in knez
URBAN fantek latinsko meščan
UNA deklica latinsko ena, prva
UMA deklica indijsko svetla, sijoča
ULANI deklica havajsko vesela, brezskrbna
ULA deklica latinsko Uršula-medvedka
UDO fantek germansko uspešen
TRUDI deklica germansko močno kopje
TRISTAN fantek latinsko resen
TORI deklica latinsko Viktorija-zmaga
TOR fantek mitološko grom
TONJA, TONIJA deklica latinsko neprecenljiv
TONI fantek latinsko neprecenljiv
TOMAŽ, TOMI, TOM fantek aramejsko Toma-dvojček

<<  Nazaj  1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Naprej   >>