• IME
  • SPOL
  • IZVOR
  • POMEN
CECILIJA deklica latinsko črnogled
CELESTA deklica latinsko nebeško
CIRIL fantek grško gosposki
CITA deklica italijansko punčka
CVETO fantek latinsko cveteti
CECILIJA deklica latinsko črnogleda
CELESTA deklica latinsko nebeška
CIRIL fantek grško gosposki
CIRILA deklica grško gosposka
CITA, ZITA deklica italijansko zaščitnica služabnikov
CVETO fantek latinsko cveteti
CVETKA deklica latinsko cveteti

Nazaj [1] Naprej